Logo
02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 10,
budynek 28 (Centrum Językowo Sportowe), tel. 59 35 531, email: spnjo@sggw.pl

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)

Zespół kierujący:

Kierownik SPNJOmgr Ewa SIKORSKApok. 208 IIp.59 35 531
Z-ca Kierownikamgr Anna STĘPIEŃ-PIGŁOSIEWICZpok. 208 IIp.59 35 531
Kierownik Sekcji Angielskiejmgr Elżbieta SMOLpok. 110 Ip.59 35 532
Kierownik Sekcji Niemieckiejmgr Halina KLIMOWICZ-KOWALSKApok. 309 IIIp.59 35 534
Kierownik Sekcji Rosyjskiejmgr Grażyna SOLECKA-WOJTYŚpok. 10 parter59 35 535
Kierownik Sekcji Francuskiejmgr Ewa SIKORSKApok. 208 IIp.59 35 533
SekretariatMagdalena KARDASIEWICZpok. 208 IIp.59 35 531

Godziny pracy sekretariatu:

DzieńGodziny
poniedziałek10.00-14.00
wtorek10.00-14.00
środa10.00-14.00
czwartek10.00-14.00
piątek14.00-18.00

Projekt UE 'Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języków obcych'