Logo
02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 10,
budynek 28 (Centrum Językowo Sportowe), tel. 59 35 531, email: spnjo@sggw.pl

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)

Zespół kierujący:

Kierownik SPNJOmgr Ewa SIKORSKApok. 208 IIp.59 35 531
Z-ca Kierownikamgr Anna STĘPIEŃ-PIGŁOSIEWICZpok. 208 IIp.59 35 531
Kierownik Sekcji Angielskiejmgr Elżbieta SMOLpok. 110 Ip.59 35 532
Kierownik Sekcji Niemieckiejmgr Halina KLIMOWICZ-KOWALSKApok. 309 IIIp.59 35 534
Kierownik Sekcji Rosyjskiejmgr Grażyna SOLECKA-WOJTYŚpok. 10 parter59 35 535
Kierownik Sekcji Francuskiejmgr Ewa SIKORSKApok. 208 IIp.59 35 533
SekretariatEwa KACZMAREKpok. 208 IIp.59 35 531

Projekt UE 'Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języków obcych'